KORIŠTENJE

Korištenje veb trgovine www.agromehanika.ba

Pristup ovoj internet stranici i podacima na njoj podrazumjeva da ste ispod navadena pravila i uslove pročitali i da ste saglasni sa njima.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

”Agromehanika-komerc” se obavezuje da će štititi privatnost svih posjetilaca i kupaca. Prilikom registracije, korisnik pruža samo osnovne informacije o kupcima neophodne za pravilno funkcionisanje web trgovine. U pogledu slanja određenih marketing sadržaja na adrese korisnika, ostavlja se mogućnost izbora da li korisnik želi da dobija sadržaje tog tipa. Korisnici u svakom trenutku imaju mogućnost odlučivanja žele li učestvovati u marketing akcijama ili se sa njih žele odjaviti.

Podaci koje kupci na web trgovini ostavljaju  su strogo čuvani i zaštićeni enkripcijom podataka u elektronskom obliku, dostupni su samo kupcu vlasniku i osoblju Agromehanike koji ih koriste kao neophodnim za rad. Tim zaposlenih na web trgovini Agromehanike je dužan da poštuje ova načela zaštite privatnosti.

REGISTRACIJA

Kupci na Agromehanika web trgovini ne mogu biti lica mlađa od 18 godina. Kupac ima punu odgovornost nad podacima upisanim tokom registracije. Ukoliko se podaci ovog tipa ažuriraju ili iz nekih razloga promjene, obaveza kupca je da o tome obavjesti administraciju web trgovine o načinjenim promjenama.
Kupci na Agromehanika web trgovini mogu biti isključivo osobe kojima je adresa na teritoriji Bosne i Hercegovine. Agromehanika ostavlja mogućnost proširenja prodaje na nove teritorije, kao i mogućnost prodaje izvan domena web trgovine licima izvan teritorije Bosne i Hercegovine po posebnim uslovima koji se razlikuju od uslova na web trgovini agromehanike.Procesom registracije postajete kupac na web trgovini Agromehanika i potvrđujete saglasnost sa ovim Uslovima i pravilima.

SIGURNOST

Obavezan proces tokom registracije na web trgovinu Agromehanike je kreiranje korisničkog imena i sigurnosne lozinke koja je isključivo Vaše vlasništvo i ne trebate da je dajete na uvid drugim licima. Registrovani kupci imaju punu odgovornost (materijalno i pravno) za sva djela i narudžbe koje su učinjene pod njihovom lozinkom. Ukoliko mislite ili znate da neko zna Vaše pristupne parametre web trgovini Agromehanike, dužni ste obavjestiti podršku na telefonski broj 051 348 314 svakim radnim danom od 08h – 16h  ili putem e-mail-a: podrska@agromehanika.ba  Ukoliko se javi sumnja u mogućnost postojanja sigurnosnih propusta, zabranjenog korištenja usluga ili kršenja uslova i pravila, Agromehanika zadržava pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili da trenutno suspendujete korisnički račun bez prethodne najave.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj web trgovine Agromehanika je zaštićen i Agromehanika  ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje, održavanje i razvoj. Za svako spoljno korištenje sadržaja sa web trgovine Agromehanike potrebno je kontaktirati marketing službu Agromehanike putem e-mail-a: podrska@agromehanika.ba

DOSTUPNOST www.agromehanika.ba

Ukoliko se javljaju greške ili nepravilnost tokom učitavanja ili korištenja web trgovine molimo Vas o tome obavjestite razvojni tim web trgovine na telefon: 051 348 314 svakim radnim danom od 08h – 16h ili putem e-mail-a: podrska@agromehanika.ba, kako bismo ih otklonili na najbrži mogući način . Pristupanje samoj internet adresi nekada može biti otežano zbog više faktora od kojih je na neke nemoguće uticati niti ih predvidjeti i važno je to imati u vidu. Zaposleni na web trgovini Agromehanike će uvijek u slučajevima ograničene dostupnosti kada je to moguće predvidjeti obavjestite posjetioce sajta o mogućim ograničenjima.

OGLAŠAVANJE na www.agromehanika.ba

Agromehanika može dio web trgovine postaviti kao prostor za  oglašavanje i oglašivači su odgovorni te materijale usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Agromehanika nije odgovorana za bilo kakve protupravnosti, greške i nepravilnosti marketinških materijala, a posebno u pogledu oglašavanja alkohola, alkoholnih pića, vina, piva, duhana i duhanskih proizvoda.

USLOVI KUPOVINE

Kupci na Agromehanika web trgovini mogu biti isključivo osobe kojima je adresa na teritoriji Bosne i Hercegovine. Agromehanika ostavlja mogućnost proširenja prodaje na nove teritorije, kao i mogućnost prodaje izvan domena web trgovine licima izvan teritorije Bosne i Hercegovine po posebnim uslovima koji se razlikuju od uslova na web trgovini agromehanike.

Za kupovinu preko web trgovine ne postoji minimalni iznos kupovine.

Roba se isporučuje sa skladišta na kojem je roba dostupna ili sa geografski najbližeg skladišta do destinacije kupca.

Dostava robe se vrši putem brze pošte a cijene poštarine su posebno iskazane  u svakoj narudžbi i nastalom računu i ukalkulisane su u iznos narudžbe.

Zbog raznovrsnosti asortimana i različitih načinja pakovanja robe za transport, nije moguće unaprijed odrediti koliki će biti troškovi dostave, već to moramo izračunati za svaku narudžbu posebno i shodno tome Vam napraviti ponudu. Naknadno ćemo Vas obavjestiti o cijeni dostave narudžbe. 


Sve cijene izražene su u nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM), s PDV-om.

NARUČIVANJE ROBE

Naručivanje robe može se vršiti 24 sata na dan, sedam dana u nedjelji. Roba se naručuje elektronskim putem, biranjem određenoga proizvoda te spremanjem istog u korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i konačno potvrdi narudžbu na opciji “Naruči”. Na mail kojim ste se registrovali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane agromehanika.ba.
Web trgovina Agromehanike reprezentuje stvarno stanje zaliha skladišta i prikazani su samo artikli sa pozitivnom zalihom. Ažuriranje zaliha se vrši svakih 24h te postoji mogućnost da neke količine nisu dostupne u datom trenutku. Ukoliko Agromehanika u datom trenutku nije u mogućnosti isporučiti naručenu robu, shodno mogućnostima će kontaktirati kupca te ponudi substitut za željenu robu ili mogućnost narudžbe robe. Agromehanika se obavezuje da će izvršiti dostavu svih roba koje trenutno ima na zalihama.

Nakon što kreirate narudžbu na email adresu na koju je registrovan Vaš nalog stići će potvrda narudžbe. Ukoliko iz nekog razloga ne primite email potvrdu u roku od nekoliko minuta, molimo pozovite info telefon 051 348 314.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe se vrši putem brze pošte a cijene poštarine su posebno iskazane  u svakoj narudžbi i nastalom računu i ukalkulisane su u iznos narudžbe.

Zbog raznovrsnosti asortimana i različitih načinja pakovanja robe za transport, nije moguće unaprijed odrediti koliki će biti troškovi dostave, već to moramo izračunati za svaku narudžbu posebno i shodno tome Vam napraviti ponudu. Naknadno ćemo Vas obavjestiti o cijeni dostave narudžbe. 


Sve cijene izražene su u nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM), s PDV-om.

NAČIN PLAĆANJA

Kupac se obvezuje naručenu robu platiti na način koji je odabrao prilikom sastavljanja narudžbe:

Trenutno su raspoloživi sledeći modeli plaćanja:

-Plaćanje pouzećem

-Virmansko plaćanje (plaćanje putem banke)

Plaćanje pouzećem omogućava kupcu da robu plati prilikom preuzimanja na traženoj adresi. Kupac je dužan donosiocu robe izmiriti iznos iskazan na narudžbi i ovjeriti da je robu primio.

Virmansko plaćanje(plaćanje uplatnicom preko banaka) omogućava kupcu da iznos iskazan na narudžbi uplati na jedan od dozvoljenih žiro računa Agromehanike u poslovnicama banaka. Nakon što uplaćeni iznos od strane kupca bude vidljiv na izvodima računa Agromehanike roba se šalje kupcu na adresu iskazanu u narudžbi.

POVRAT- REKLAMACIJA ROBE

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 7 dana od prijema proizvoda.Potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakovanju  sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve upotrebe, da je neki uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Reklamacije možete prijaviti na naš kontakt telefon 051 348 314 ili putem mejl adrese: podrska@agromehanika.ba. Podrška je dostupna svakog radnog dana od 8h do 16h osim praznika i vikenda. 

IZMJENE

Web trgovina Agromehanike može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na svim svojim internet stranicama. Agromehanika  zadržava pravo na izmjenu ovih Uslova i pravila, te se obavezuje obavijestiti sve registrovane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije.

Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo vas obratite se na telefonski broj 051 348 314 svakim radnim danom od  08.00 – 16.00 časova ili putem e-mail-a: podrska@agromehanika.ba sa svojim primjedbama i za to vrijeme se nemojte koristiti uslugama web trgovine Agromehanika.

VANJSKE USLUGE

Usluge koje Vam pruža web trgovina  ne uključuju troškove koje stvarate koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Agromehanika nije odgovorna za telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Sve internet stranice upotrebljavate isključivo na vaš rizik.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovim prihvatate opšta pravila i uslove korištenja web trgovine Agromehanika !

Za sva sporna pitanja koja nastanu kao rezultat upotrebe predmetne internet stranice nadležan je Osnovni Sud u Banjaluci.